srijeda, 22 Maj 2019 12:30

OGLAS o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Podgrađe

 

pristup informacijama

Search