srijeda, 03 April 2019 12:54

Odluke i zaključci doneseni na III. sjednici Skupštine SBK

Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila Skraćeni zapisnik s III. izvanredne sjednice Skupštine te donijela Odluku i Zaključke na III. sjednici održanoj 25.3.2019.godine kako slijedi:

 

 

1.Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Srednjobosanskog kantona.
2.Program rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.
3.Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2019.godinu.
4.Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Vlade Kantona u 2018.godini.
5.Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva Vitez u 2018.godini.
6. Zaključak o primanju na znanje Informacije o ostavrivanju Programa rada Skupštine za period 1.7. do 31.12.2018.godine.
7.Zaključak o prihvaćanju Nacrta Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona.
8. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva Travnik za 2018.godinu.
9. Zaključak o primanju na zanje Godišnjeg Izvještaja o radu Kantonalnog suda Novi Travnika za 2018.godinu.
10. Zaključak o primanju na znanje Informacije o radu Ureda za pritužbe javnosti za period januar - decembar 2018.godine.
11.Zaključak o primanju na znanje Informacije o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
12.Zaključak o primanju na znanje Informacije o provedbi Okvirnog zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini.
13.Zaključak o primanju na znanje Informacije o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2018.godinu.
14.Zaključak o primanju na znanje Informacije o provedbi strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2014-2020.
15.Zaključak o primanju na znanje Informacije o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2016-2026 godine za 2018.godinu.
16.Zaključak o primanju na znanje Odluke Upravnog vijeća KCUS-a broj: 310/18 od 13.12.2018).

Dokumenti Skupština SBK

 

pristup informacijama

Search