20 April
2018

Odluke i zaključci doneseni na 29. sjednici 17.4.2018Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila zapisnik sa 28. sjednice Skupštine Kantona donijela Odluke i zaključke na 29. sjednici održanoj 17.4.2018.godine kako slijedi:

 

1. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Srednjobosanskog kantona.
2. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama- bolnicama u Srednjobosanskom kantonu.
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona u 2018.godini kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Odluka o osnovanosti davanja autentičnog tumačenja člana13. stav 2. Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona ( Službene novine SBK broj: 06/09, 7/09 - ispravak i 3 /10).
5. Autentično tumačenje člana13. stav 2. Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona ( Službene novine SBK broj: 06/09, 7/09 - ispravak i 3 /10).
6.Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu.
7. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2017.godinu.
8.Zaključak u povodu razmatranja Godišnjeg Izvještaja o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2017.godinu.
9.Zaključak u povodu razmatranja Informacije o ostvarivanju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.7. do 31.12.2017.godine.

 

 

pristup informacijama

Search