Članak je filtriran: Petak, 21 Januar 2022 - Vlada SBK - KSB

Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen tekst) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine SBK broj 4/17), Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

 

KONKURS
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2021/2022 godinu

 

KONKURS

PRIJAVA NA KONKURS/NATJEČAJ

Objavljeno u Novosti*

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 110. sjednice.

Stručna služba Vlade je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Program rada Vlade SBK za 2022. godine i uputila u skupštinsku proceduru.

Objavljeno u Sjednice 2022

 

pristup informacijama

Search