Članak je filtriran: ponedjeljak, 04 Mart 2019 - Vlada SBK - KSB
ponedjeljak, 04 Mart 2019 14:15

Sazvana 2. sjednica Vlade SBK - 2019. godina

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
2. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 7. 3. 2019. godine, u 9 sati

Objavljeno u Sjednice 2019

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( “Službeni glasnik BIH”, broj 39/14), a u skladu sa usvojenim Budžetom za 2019. godinu, Direktor Službe za zajedničke poslove donosi :

PLAN JAVNIH NABAVKI SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZA 2018.GODINU

SPECIFIKACIJA - PLAN JAVNIH NABAVA ZA SLUŽBU ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZA 2019. GODINU

Dokumenti Skupština SBK

 

pristup informacijama

Search