Na traženju Kluba zastupnika SDA, a u povodu rješavanja statusa MSŠ „Travnik“ u Travniku po Zaključku Općinskog suda u Travniku broj: 51 0 P 122227 18 I od 19.6.2018.godine, 6.8.2018.godine, Skupština Srednjobosanskog kantona održala je II vanrednu sjednicu Skupštine Srednjobosanskog…
S A Z I V A M II. vanrednu sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 6.8.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u sali u prostorijama Skupštine Kantona ul.Aleja Konzula bb Travnik.   Za sjednicu predlažem sljedeći:   DNEVNI…
Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila zapisnik sa 30 sjednice Skupštine Kantona donijela Zakone, Odluke i zaključak na 31. sjednici održanoj 3.7.2018.godine kako slijedi: 
Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04), S A Z I V A M XXXI. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 3.7 .2018.godine ( utorak ) s početkom u 10,00 sati u sali…
Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila zapisnik sa 29. sjednice Skupštine Kantona donijela Zakon, Odluke i zaključke na 30. sjednici održanoj 28.5.2018.godine kako slijedi:
Stranica 6 od 8

Dokumenti Skupština SBK

 

pristup informacijama

Search