Usvojeni izvještaj Gender Akcionog Plana (GAP)
Skupština Srednjobosanskog kantona je usvojila Skraćeni zapisnik s XIX. sjednice Skupštine te donijela odluku i zaključke na XX. sjednici održanoj 26.7.2021.godine kako slijedi: 1. Odluku o prijenosu vlasništva i posjeda nekretnine u vlasništvu Kantona.2. Zaključak u povodu rasprave o federalnom…
Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04, 6 / 13 i 16/20), S A Z I V A MXX. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 26.7. 2021. godine (ponedjeljak), s početkom u 10,00 sati,…
SVIM MUSLIMANIMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA / KANTON SREDIŠNJA BOSNA KAO I CIJELE BOSNE I HERCEGOVINE ČESTITAMO KURBAN BAJRAM.     PREDSJEDATELJ SABORA SABORA / SKUPŠTINE  Josip Kvasina v.r.    ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SABORA / SKUPŠTINE  Muharem Grabus s.r   ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEGSABORA/ SKUPŠTINE…
Postojeća složena ustavna struktura Bosne i Hercegovine predviđa učešće kantona u približavanju zakonodavnih procesa EU njihovim građanima. Kantoni se bave pitanjima i temama koje se tiču svakodnevnice njihovih građana i zakonodavno su tijelo koje je najbliže građanima. Ovo je, do…

 

pristup informacijama

Search